Velkommen som klubbmedlem i Flatås IL.
Dette innmeldingsskjema skal kun benyttes dersom du ikke skal delta som utøver i aktivitet/idrett.

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
For eventuell familierabatt. Angi navn på familiemedlemmer som allerede er medlem i Flatås IL. 
Tilleggsinformasjon kan du skrive her.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.